Фигуристка Да Бин Чой

Фигуристка Да Бин Чой.

с Тессой Вирту и Скоттом Мойром

Фигуристка Да Бин Чой

с Майей и Алексом Шибутани

Фигуристка Да Бин Чой

с Натаном Ченом

Фигуристка Да Бин Чой

с Бояном Джином

Фигуристка Да Бин Чой

с Зиджун Ли

Фигуристка Да Бин Чой